Waasmonster

Wanneer Lieze en Frederik voor een schoolwerkje een beroep doen op Marcel, Frederiks grootvader die in WZC ‘t Heuverveld woont, gaat de bal aan het rollen.  Ze ontdekken huiveringwekkende gebeurtenissen uit het verleden van Waasmunster. Zijn de verhalen die de verwarde opa vertelt pure fantasie, of is er toch meer aan de hand? Hieronder lees je meer over een aantal plaatsen die in het verhaal aan bod komen… en écht bestaan of bestaan hebben.

De Zwarte Ruiter?

‘Zwarte Ruiter’ is de vroegere benaming van het gehucht ‘Ruiter’ in de gemeente Waasmunster. De wijk wordt begrensd door de Oudeheerweg-Ruiter (de voormalige Hoge Heerweg Gent-Antwerpen), en de Neerstraat of Lage Heerweg. De Sousbeekstraat is de hoofdweg van de wijk. ‘Zwarte Ruiter’ verwijst naar de gelijknamige herberg die destijds (gaat terug tot 1734) aan het kruispunt met de Oudeheerweg was gelegen. De herberg ontleende dan weer zijn naam aan de lokale legende over de moordzuchtige bendeleider te paard die de streek teisterde. Vroeger stond de wijk ook bekend onder de naam ‘wijk Podts’. Een gelijknamig huis en herberg de Pots wordt in 1601 vermeld. Na de bouw van de Sint-Jan-Baptistkerk (1877-1880) werd de wijk in 1886 als zelfstandige parochie erkend. In de wijk bevond zich ook brouwerij ‘De Zwarte Ruiter’, waarover je hier meer kan lezen.

Afbeelding: ‘Den Swarten Ruiter’, standbeeld van Koen Rossaert © Dirk De Baere

De abdij van Roosenberg

De abdij van Roosenberg werd in 1235 oorspronkelijk opgericht als hospitaal en evolueerde al snel tot een zustergemeenschap van ‘Victorinnen’ die leefde volgens de regel van Sint-Augustinus. Tegen het einde van de 14e eeuw strekte het domein zich uit over grote delen van het Waasland, Zeeuws-Vlaanderen, het Land van Dendermonde en tal van andere plaatsen in het graafschap Vlaanderen.

Tijdens de godsdienstoorlogen in de woelige 16de eeuw werd Roosenberg geplunderd en vernield. Nadien volgde wel een zekere revival, maar onder de Franse bezetting werden in 1797 de gebouwen en bezittingen geconfisqueerd en openbaar verkocht. Dankzij de hulp van weldoenster jonkvrouw van Doorslaer de ten Ryen startten enkele overgebleven zusters in 1831 de abdij opnieuw op in een nieuw gebouw. 

Door een gebrek aan roepingen vanaf de jaren 1960 diende er zich een fusie aan met de congregatie van Mariazusters van Franciscus. In 1975 werd het nieuwe gebouwencomplex ‘Roosenberg III’ ingehuldigd, een creatie van Dom Hans Van der Laan, architect en Benedictijn uit de abdij van Vaals. Het complex werd aangelegd in het bos langs de Oudeheerweg-Heide. In 2016 hebben de laatste vier zusters de abdij verlaten, maar de abdij wordt nog steeds gebruikt voor spirituele en culturele activiteiten. Wil je eens ter plekke gaan kijken? Hier lees je meer over de rondleidingen die worden aangeboden.

Op de website van het Rijksarchief  lees je meer over de boeiende abdijgeschiedenis en over de inventaris van het Roosenbergarchief.

Foto: (c) Alexander Dumarey

Manta

Manta was een textielbedrijf in Waasmunster dat dekens, dweilen en vaat- en stofdoeken produceerde. Het bedrijf was in de periode 1950-1970 nationaal en internationaal succesvol met de gerenommeerde kwaliteitsdekens ‘Sole Mio’. Ook het ‘blauw doek’ voor de Noord-Afrikaanse Touaregs kwam hier vandaan. Op zijn hoogtepunt telde Manta in Waasmunster 1.200 arbeiders en bedienden, waarvan een groot deel afkomstig uit Waasmunster zelf. Op dat moment waren er verschillende fabrieken, waarvan één in Bujumbura (Burundi). Gaandeweg ging het bergaf met Manta, tot het faillissement in 1987. Andere vennootschappen zetten nog enige activiteiten verder, tot in 1998 in Waasmunster het laatste doek definitief viel. Manta was méér dan een fabriek. Het bedrijf vormde een onderdeel van het maatschappelijke leven in de gemeente. In de feestzaal van Manta kregen talloze kinderen van Waasmunster een geschenk op het jaarlijkse Sinterklaasfeest. De eigenaars van Manta, de familie De Lovinfosse, waren in de gemeente zeer vooraanstaand. Op 5 mei 1987 verklaarde de Rechtbank van Koophandel van Sint-Niklaas het bedrijf Manta failliet.

Afbeelding: Ateliers van de Manta-textielfabriek. (Archief AMSAB, Instituut voor sociale geschiedenis)

Heb je aanvullingen over deze onderwerpen? Laat het ons weten!